puppy diary week 6
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy

WEEK 6

23/06/2015


We changed the playground of the puppies. They loved it!

--------------

We hebben het speelterrein van de puppies veranderd. Ze vonden het geweldig!

22/06/2015

The one and only . . . Neil Diamond was at the Sportpaleis - Antwerp yesterday evenening. What a super concert it was......... My puppy buyers know that this litter will be called the DIAMOND Litter, named after Neil Diamond. What a great performer he is!

-----------------

De enige echte ........ Neil Diamond kwam naar het Sportpaleis - Antwerpen gisteren avond. Wat een fantastisch concert was dat ......... Mijn puppy kopers weten  dat dit nest het DIAMOND nest zal heten, genoemd naar Neil Diamond. Wat een super performer!

22/06/2015

Luckely the weather was good yesterday afternoon and the puppies could play outside all together

--------------

Gelukkig werd het weer gisteren namiddag nog wel goed zodat de puppies allemaal samen buiten konden spelen

21/06/2015

Yesterday the veterinarian was here to give the puppies a check-up, their chips, passports and taking DNA of them. The puppies are doing great, the heaviest one, Mister Dicky Dick off course, weighs 4300 gram.

-----------

Gisteren was de dierenarts hier om bij de puppies een check-up te doen, hun chips in te planten, paspoorten te schrijven en DNA af te nemen. De puppies doen het zeer goed, de zwaarste, Mister Dicky Dick natuurlijk, weegt 4300 gram.

20/06/2015

It's a full time job being a mommy. Cayenne and Dee Dee have their hands full with the puppies. Fenna keeps an eye on them from outside the kennel. So lovely to watch them all together.

------------

Het is een full time job om mama te zijn. Cayenne en Dee Dee hebben hun handen vol met de puppies. Het is zo mooi om hen allemaal samen bezig te zien. Fenna houdt een oogje in het zeil van buiten de kennel.

19/06/2015

The puppies have 3 mammies now, Fenna, Dee Dee and Cayenne...... they are so lucky!

They have been rolling around in the bike/walking ride today, they loved it :)

------------

De puppies hebben nu 3 mama's , Fenna, Dee Dee en Cayenne.......wat een gelukzakken!

Ze hebben rondgereden in de fiets/wandelkar vandaag, ze vonden het fantastisch :)

Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy

18/06/2015

Fenna now has 10 puppies : 9 little ones and 1 big one with the name Cayenne

-----------------

Fenna heeft nu 10 puppies : 9 kleintjes en 1 grote met de naam Cayenne

WRONG - Fenna has 11 puppies, Pepper also thinks he is still a big baby

------------

FOUT - Fenna heeft 11 puppies, Pepper denkt ook nog dat hij een grote baby is

17/06/2015


Week 6 is already starting today.... only 3 weeks before the puppies are going to their new homes. So let's enjoy still 3 weeks of their company.

"Exploring the garden - part 2"

--------------

Week 6 start vandaag reeds..... nog maar 3 weken voordat de puppies naar hun nieuwe thuis zullen gaan. Dus we gaan er nog 3 weken vollen bak van genieten.

"Verkenning van de tuin - deel 2"

Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy
Flatcoated Retriever puppy

Latest Update : 05/02/2020


Copyright © All Rights Reserved by


Flatcoated Retriever Kennel Bel Ami Belge

Hoogstraten - Belgium

+32 477 65 19 84

info@belamibelge.be